Sự kiện
  Dự án: Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Sở Du lịch (61 Yersin - Nha Trang)
  Đảm bảo cơ sở vật chất để Sở Du lich hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giaon>.n>
  Dự án: Mua xe ô-tô phục vụ hoạt động chung của cơ quan
  Mua sắm xe ô-tô phục vụ hoạt động chung của cơ quann>
  Dự án: Sửa chữa khắc phục sau bão Trụ sở làm việc Sở Du lịch
   Đảm bảo cơ sở vật chất để Sở Du lich hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giaon>.n>
  Dự án: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

  Xây dựng Quy hoạch ngành làm cơ sở cho hoạt động quản lý, lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đầu tư phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh phát triển mới, phối hợp với chiến lược phát triển ngành và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương thời kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030p>

  Liên kết web
  32.0 °C
  Độ ẩm: 77 %
  Sức gió: 11 km/h