Sự kiện

  Cơ cấu tô chức Sở Du lịch Khánh Hòa

       A+ A A-   
  29/08/2020 16:46        
  Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Du lịch và Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 về điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch. Theo đó, tổ chức bộ máy làm việc được tổ chức như sau: 


  1. Lãnh đạo Sở: 
  a) Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh.
  Điện thoại: 0258.3828.357    Email: ntlthanh@khanhhoa.gov.vn

  b) Phó Giám đốc: Ông Cung Quỳnh Anh
  Điện thoại: 0258.3822.259    Email: cqanh@khanhhoa.gov.vn

  c) Phó Giám đốc: Ông Phan Đình Phùng
  Điện thoại: 0258.3828.456 Email: pdphung@khanhhoa.gov.vn

  2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:
  a) Văn phòng:

  Ông Bùi Thanh Cương - Chánh Văn phòng
  Điện thoại: 0258.3828242 Email: vp.sdl@khanhhoa.gov.vn 

  b) Thanh tra:
  Ông Võ Ngọc Dũng - Chánh Thanh tra;
  Điện thoại: 0258.3829979  Email: tt.sdl@khanhhoa.gov.vn

  c) Phòng Quản lý Du lịch:
  Ông Nguyễn Văn Ty - Trưởng phòng;
  Điện thoại: 0258.3821458  Email: nvty@khanhhoa.gov.vn

  3. Đơn vị trực thuộc Sở:
  Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch
  Ông Luyện Mạnh Cường - Giám đốc
  Điện thoại: 0258.3826713 Website: www.nhatrang-travel.com 

   

  Đường dây nóng Hỗ trợ khách du lịch (24/24): 0947 528 000

   

   
  Liên kết web
  Liên kết web
  32.0 °C
  Độ ẩm: 77 %
  Sức gió: 11 km/h