Sự kiện

  Phân công nhiệm vụ của Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

       A+ A A-   
  17/12/2021 00:00        

  1. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở: Phụ trách chung và chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Sở Du lịch Khánh Hòa.

  a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

  Tổ chức bộ máy, cán bộ; Pháp chế; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

  Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch; Quy hoạch kế hoạch phát triển ngành; Quản lý tài nguyên du lịch; Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; Thu hút đầu tư khai thác kinh doanh dịch vụ du lịch; tham gia cho ý kiến đối với các dự án có liên quan đến lĩnh vực quản lý.

  Thanh tra, xử lý sai phạm trong kinh doanh dịch vụ du lịch; Tổ chức tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của khách du lịch; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch đối với các cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn do cơ quan chuyên môn cấp trên cấp và Tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch.

  Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở; Đảm nhiệm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch và Chủ đầu tư các dự án, chương trình thuộc phạm vi Sở quản lý. Quản lý nhà nước về điều kiện tối thiểu kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; các cơ sở đạt chuẩn hạng sao theo thẩm quyền công nhận hạng sao của Sở; các dịch vụ du lịch khác đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

  Công tác phòng chống dịch bệnh; người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Du lịch

  b) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở và Phòng Quản lý Du lịch. Chỉ đạo Văn phòng Sở và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch (theo lĩnh vực được phân công).

  c) Theo dõi tình hình hoạt động du lịch tại các địa phương: thành phố Nha Trang; thành phố Cam Ranh; huyện Trường Sa và tham gia các Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

  d) Chủ tài khoản cơ quan.

  2. Ông Cung Quỳnh Anh - Phó Giám đốc Sở:

  a) Thực hiện nhiệm vụ Phó Giám đốc thường trực, thay mặt Giám đốc Sở điều hành công việc của Sở khi Giám đốc đi vắng hoặc được ủy quyền.  Giúp Giám đốc Sở theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

  - Kế hoạch tài chính; Hành chính quản trị; Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc, chức năng, nhiệm vụ theo quy định. - Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch; Công tác quản lý bảo vệ môi trường, phòng chống rủi ro, sự cố môi trường đối với các cơ sở lưu trú du lịch; Phòng, chống các tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch.

  - Kinh doanh lữ hành quốc tế và Lữ hành nội địa; Vận tải khách du lịch; Hướng dẫn viên du lịch.

  - Thực hiện việc theo dõi, chỉ đạo hoạt động bộ phận Trung tâm điều hành thông tin hỗ trợ khách du lịch thuộc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

  - Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân để đảm bảo môi trường du lịch thân thiện, lành mạnh và văn minh; thu hút sự tham gia của công đồng dân cư trong phát triển du lịch

  b) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. Chỉ đạo Phòng Quản lý Du lịch và Văn phòng Sở (theo nhiệm vụ được phân công).

  c) Theo dõi tình hình hoạt động du lịch tại các địa phương: thị xã Ninh Hòa; huyện Diên Khánh; huyện Khánh Vĩnh và tham gia các Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

  d) Chủ tài khoản thứ hai của cơ quan.

  3. Ông Phan Đình Phùng - Phó Giám đốc Sở:

  a) Giúp Giám đốc Sở phụ trách và chỉ đạo một số mặt công tác:

  - Cải cách hành chính; Ứng dụng công nghệ thông tin (hoạt động hành chính); Thi đua – khen thưởng; Tổng hợp, tham mưu báo cáo các nội dung thuộc, chức năng, nhiệm vụ theo quy định

  - Ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại phục vụ quản lý và phát triển du lịch (các phần mềm, ứng dụng)

  - Quản lý khu du lịch, điểm du lịch; Công tác phòng cháy chữa cháy; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành du lịch.

  - Đảm nhận nhiệm vụ là Trưởng ban chỉ đạo các Cổng, trang thông tin điện tử do Sở quản lý.

  b) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của: Văn phòng Sở

  c) Theo dõi tình hình hoạt động du lịch tại các địa phương: huyện Cam Lâm; huyện Vạn Ninh; huyện Khánh Sơn và tham gia các Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách.

  Xem chi tiết Quyết định tại đây

   
  Liên kết web
  32.0 °C
  Độ ẩm: 77 %
  Sức gió: 11 km/h