Sự kiện

  Chấn chỉnh công tác thi hành pháp luật về hoạt động văn hóa, nghệ thuật

       A+ A A-   
  11/06/2022 10:39        

  Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 2019/BVHTTDL đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện thi hành pháp luật về hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

  Tại văn bản này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm một số nội dung:

  1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo và quyền tác giả, quyền liên quan.

  2. Rà soát các văn bản chấp thuận, giấy phép trong hoạt động văn hóa bảo đảm tính thống nhất giữa tên gọi với nội dung, danh hiệu, giải thưởng và theo đề án đã được phê duyệt. Các nội dung trong thành phần hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cần thống nhất nội dung đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  3. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ theo quy định về thủ tục hành chính; bảo đảm các hoạt động được thực hiện phù hợp với tình hình an ninh chính trị, thực tiễn văn hóa - xã hội tại địa phương, theo đúng quy định của pháp luật.

  4. Cập nhật đầy đủ thông tin các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử theo đúng quy định; chủ động phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn về văn hóa trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước cấp trên để thống nhất trong công tác quản lý nhà nước.

  5. Giám sát nội dung việc thực hiện các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã được chấp thuận, cấp phép; áp dụng biện pháp quản lý hành chính theo quy định, thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm quy định về trật tự quản lý nhà nước trên địa bàn và không gian mạng theo thẩm quyền.

  6. Tiếp nhận có chọn lọc thông tin dư luận và cơ quan báo chí, truyền thông để kịp thời xử lý, chấn chỉnh công tác thi hành quy định pháp luật về hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí, cuộc thi người đẹp, người mẫu tại địa phương.

  7. Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, bảo đảm khai thác, sử dụng các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; đồng thời thực hiện đúng các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và theo thỏa thuận bằng văn bản có hiệu lực pháp lý tại Việt Nam giữa tác giả, chủ sở hữu quyền và bên khai thác, sử dụng.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan có ý kiến trao đổi bằng văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giải quyết theo thẩm quyền./.

  Tr.Le

   
  Liên kết web
  23.0 °C
  Độ ẩm: 91 %
  Sức gió: 6 km/h