Sự kiện

  Hướng dẫn mẫu phương án, kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế có “Hộ chiếu vaccine” đến Khánh Hòa

       A+ A A-   
  09/12/2021 16:46        

  Triển khai Hướng dẫn số 4122/HD-BVHTTDL ngày 05/11/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và Hướng dẫn số 11368/HD-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Hướng dẫn thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa (gọi tắt là văn bản hướng dẫn).

  Theo đó, quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế xây dựng phương án, kế hoạch thí điểm đón khách quốc tế có “hộ chiếu vaccine” (gồm: thị trường khách, số lượng khách dự kiến đề xuất, địa điểm đến, thời gian thực hiện và thời gian lưu trú, hãng hàng không vận chuyển, chương trình tham quan du lịch), phương án tổ chức đoàn đảm bảo an toàn chống dịch và các phương án xử lý sự cố, cam kết thực hiện đầy đủ các quy định khi tham gia chương trình thí điểm gửi về Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Du lịch Khánh Hòa để tổng hợp thông báo tới các cơ quan chức năng.

  Qua xem xét hồ sơ, hầu hết các Công ty xây dựng Phương án và Kế hoạch chưa đảm bảo các nội dung theo văn bản hướng dẫn; mỗi đơn vị xây dựng theo một hình thức khác nhau không đáp ứng các quy định.

  Để hỗ trợ và giảm thiểu thời gian phải chỉnh sửa bổ sung các thông tin theo nội dung của doanh nghiệp kinh doanh du lịch triển khai chương trình trên, Sở Du lịch Khánh Hòa xây dựng mẫu Phương án và Kế hoạch thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch để biết tham khảo thực hiện.

  Sở Du lịch thông báo đến các doanh nghiệp du lịch triển khai thực hiện./.

  Tải Biểu mẫu:

  (1) Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19;

  (2) Phương án đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vacine đến Khánh Hòa).

   
  Liên kết web
  22.0 °C
  Độ ẩm: 91 %
  Sức gió: 6 km/h