Sự kiện

  Giới thiệu chung về Sở Du lịch

       A+ A A-   
  23/01/2018 08:13        
  SỞ DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA

  Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh. 
  Sở Du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


  ----

  Địa chỉ:    
  Số 61 đường Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
  Điện thoại:   0258.3828333;   Fax:  0258.3828353
  Email:    sdl@khanhhoa.gov.vn 


   
  Liên kết web
  32.0 °C
  Độ ẩm: 76 %
  Sức gió: 14 km/h